İç ve Dış İskonto Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında ilgili yöntemi seçtikten sonra istenen bilgileri girerek hesapla butonuna basınız.

İndirim Hesaplama Aracı İçin Buraya Tıklayın

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
İç ve Dış İskonto Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. 342500,50
  2. %
    Örn. 12,75
  3. Örn. 15
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

Nominal değer nedir?

Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır. Kredi değeri olarak da tanımlanmaktadır.

Peşin değer nedir?

Senedin vade tarihinden önce paraya çevrilmesine ihtiyaç duyulması halinde, bu işleme başvurulan iskonto tarihiyle, senedin vade tarihi arasındaki süreye göre belli bir faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz tutarının senedin üzerinde yazılı nominal değerden düşülerek alacaktan ele geçen miktara denir. Yani herhangi bir tarihte iskonto edilen senede karşılık elde edilen tutardır.

İç iskonto nedir?

İskonto işlemlerinde yapılacak hesaplamaların senetlerin peşin değerleri üzerinden yapılması yöntemidir. Hem basit hem de bileşik faiz yöntemleri ile birlikte uygulanabilmektedir. Bileşik iskonto, sadece iç iskontoyla hesaplanmaktadır. Bu yöntemde senetler uzun vadeli olduğundan yapılacak her dönemsel indirim, bir indirim yapıldıktan sonra kalan peşin değer üzerinden yapılır.

Dış iskonto nedir?

İskonto işlemlerinde yapılacak hesaplamaların senetlerin kredi değerleri üzerinden yapılması yöntemidir. Sadece basit faiz yöntemi ile birlikte uygulanabilir. Bileşik faiz yöntemi ile birlikte uygulanamaz. Çünkü bileşik faiz yönteminde vade 1 yıldan fazla olduğundan ve hesaplamalar senedin kredi değeri üzerinden yapıldığında çok yüksek indirim yapılarak senetler ödeneceğinden, alacaklılar için çok büyük kayıp söz konusu olacaktır. Bu nedenle bileşik dış iskonto yöntemi uygulanmamaktadır.

Reeskont nedir?

Vadesi gelmemiş bir senedin bir bankada kırdırılarak paraya çevrilmesi iskonto olarak tanımlanmaktadır. Fransızca kökenli bir kelime olan reeskont ise bankaların iskonto ettikleri bir senedi, likidite sağlamak için merkez bankalarında yeniden kırdırmaları işlemidir.

İç iskonto formülü nedir ve nasıl hesaplanır?

Basit faiz ile işlem yapmak isteniyorsa ve vade gün cinsinden verilmişse aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

İç İskonto Tutarı = (Peşin Değer x Yıllık Faiz Oranı x Vade) / 360

Bileşik faiz ile işlem yapmak istendiğindeyse, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Nominal Değer = Peşin Değer x (1 + Faiz Oranı) Faizlendirme Dönem Sayısı

Dış iskonto formülü nedir ve nasıl hesaplanır?

Basit faiz ile işlem yapmak isteniyorsa ve vade gün cinsinden verilmişse aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Dış İskonto Tutarı = (Nominal Değer x Yıllık Faiz Oranı x Vade) / 360